HeWR – Hælja 2010

Noen bilder av Rancho Kildes representanter på HeWR-hælja, Liven Solheim & Shine:

Liven & Shine i full show outfit

Reining medfører annen oufit. Og for anledningen trinsebitt.

Her slappes det av mellom slagene

Man ser av smilet at Liven begynner å ane seier i klassen

Det synes ikke på bildet, men Liven smiler bredt også her; hun er fornøyd etter siste moment i en godt gjennomført konkurranse

Smil til verden ...

Birds of Prey

Rancho Kilde har i flere år hatt skjor (Pica pica) boende i en lerk (Larix) som står like ved hovedbygningen:

Falkens skjorreir

Skjora har opp gjennom årene utfoldet seg med ombygging og modernisering, og har til slutt endt opp med et slags bygningskompleks i flere etasjer. Nytt av året er at Skjora har flyttet ut, mens en smule mer eksotiske beboere har flyttet inn:

Etter en del vidløftige teorier om våker og hauker har vi bestemt oss for at vi tror det er en liten falk, nærmere bestemt tårnfalk (Falco tinnunculus).  Velkommen skal den være!