Midtvinter

På denne tiden av året lener jordens nordlige halvkule seg maksimalt vekk fra solen. Rancho Kilde ligger på 61,15° Nord – det er nord for Grønlands sydspiss og omtrent like langt nord som Anchorage, Alaska.

A = Rancho Kilde

Jordklodens bakoverhelning medfører at på disse kanter er solen sent oppe om morgenen, ineffektiv på dagen og tidlig forsvinnende på ettermiddagen. Nå har solen snudd (dvs. jorden har begynt å helle andre veien) og det går mot lysere tider. Men. Det tar en stund før det begynner å monne med sol og varme – enn så lenge må vi leve i kulde og halvmørke og passe oss for Åsgårdsreien:

"Åsgårdsreien", Peter Nicolai Arbo - 1872 (Nasjonalmuseet)

Naar Øllet virker i Bjælkestuen
og vækker de hedenske Juleskikke,
og Ilden kaster sit Skin fra Gruen
paa svingede Knive og vilde Blikke,
da gaaer der et Gys gjennem Tumlen tidt;
da høres de natlige Skarers Ridt,
da knager Væggen, da dandser Kruset;
thi Asgaardsreien slaaer Kreds om Huset.

(Fra J. S. Welhavens dikt Asgaardsreien. Hele diktet ligger her: http://heimskringla.no/wiki/Asgaardsreien (J._S._Welhaven) )

God Jul!